A szentségek


A katolikus egyház életének meghatározó része a hét szentség. A szentségeket az Úr Jézus alapította és hagyta egyházára. Mik is a szentségek?
A szentségek Isten különleges láthatatlan ajándékainak látható, hallható, vagy akár kézzel érinthető jelei, formái. A keresztségben például azt a láthatatlan ajándékot kapjuk, hogy Isten családjához, népéhez, az Egyházhoz tartozunk, eltörli Isten minden bűnünket és egy új élet kezdődik meg bennünk. Ezek láthatatlan ajándékok, kegyelmek. A keresztség szentsége azonban látható, hallható, tapintható elemekből áll és valósítja meg a láthatatlan kegyelmeket. Meghatározott szavak, keresztvíz és a leöntés cselekménye kapcsolódik hozzá.
Hét szentség van, s mindegyik más és más kegyelmeket közvetít az embernek:

2. Bérmálás

         A bérmálás szentsége a Szentlélek Úristen kiáradása életünkbe. Eltörölhetetlen jegyet hagy a lelkünkben, csakúgy, mint a keresztség és a papság. A tanítványok pünkösdkor megtapasztalták, hogy eltölti őket az öröm, az erő, a küldetés tudata, hogy hirdessék a feltámadt Krisztus életét és örömhírét az egész világon. A bérmálás a keresztény felnőttség szentsége. Erőt és támogatást kapunk, hogy Egyházunk élő és tanúságtevő tagjai legyünk. 
Mit tegyek, ha szeretnék bérmálkozni?
       Amennyiben iskolás korú gyermekről van szó, aki rendesen járt hittanra és szentmisére (de legalább a bérmálkozást megelőző két évben, és komoly szándékot mutat), akkor a mostani gyakorlat szerint az általános iskola 8. évének végén részesülhet e szentségben. Felnőttek esetében, akik meg vannak keresztelve legalább egy év felnőtt katekumenátust jelent (a szó magyarázatát lásd a keresztelésnél). Jelentkezni a plébános atyánál kell. A bérmaszülőség feltételei a keresztszülőség feltételeivel azonosak.      

Forrás: http://pivek.hu

 
 

Kiszolgáltatója

Rendes kiszolgáltatója a püspök; rendkívüli, de megengedett kiszolgáltatója a püspöki engedéllyel rendelkező pap.

Felvevője

Minden megkeresztelt, de még meg nem bérmált személy.

Anyaga

Távolabbi anyaga a krizma, közelebbi anyaga a kézrátétel és a homlok (a keleti egyházban több testrész) krizmával történő megkenése.

Formája

A kiszolgáltató szavai a nyugati egyházban: „N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét”, a keleti egyházakban: „A Szentlélek ajándékának pecsétje.”

Érdekességek

A bérmálás latin neve sacramentum confirmationis, azaz a megerősítés szentsége.

A bérmálás eltörölhetetlen karaktert adó szentség, ezért ismételt kiszolgáltatása nem lehetséges.

A keleti egyházakban a bérmálásra rögtön a keresztelés után sor kerül. A nyugati egyházban ez csak felnőttkeresztelés esetén van így, hiszen itt a bérmálást a „keresztény nagykorúság szentségének” is szokás nevezni.

A bérmálás kiszolgáltatásakor az egyház azért imádkozik, hogy a megbérmáltat ugyanaz az erő töltse el, mint az első pünkösdkor az apostolokat. A katolikus karizmatikus megújulás közösségeiben szinte elvárás, hogy a megbérmált életében látható fordulat álljon be, és elkezdje használni az Istentől kapott karizmákat.

Ökumenikus vonatkozás

Számos protestáns egyházban él a konfirmáció gyakorlata, de nem tekintiksákramentumnak.

 

Forrás: http://hu.wikipedia.org

Lisieux-i Szent Teréz erekjéje Magyarországon