Valóban Mária országa vagyunk

Szabadtéri szentmise a Rab Máriánál
2010. május 22.

A Szűzanya hónapjában a hagyományok jegyében ünnepi szabadtéri szentmisét celebrált pünkösd vigíliáján az Árpád-házi Szent Margit plébánia káplánja, Cséry Gergő atya Zsebe Attila lektor szolgálatával a veszprémi Rab Mária-forrásnál lévő egykori kegyhelyen, amelynek keresztény összefogással nemrég megkezdődött a felújítása.
A szép májusi délelőttön közel százan gyűltek egybe a forrásnál, ahol tavaly egy keresztet is felállítottak egy kegyszoborral. Gondos kezek szolgálatának eredményeként a bozóttól megtisztított szent hely nemrég egy szép, közös munkával elkészült fahíddal is gazdagodott, amely megkönnyíti immár a búcsújáróhely megközelítését.
A hálaadó szentmisét nemzetünk megújulásáért, a hívek egységéért, a Mária-tisztelet feléledéséért ajánlotta fel a káplán, hogy – mint mondta – az nemzetünk szervező és hajtóereje legyen.
Szentbeszédében örömét fejezte ki, hogy az új Országgyűlés törvénnyel kíván megemlékezni 1920. június 4-ről, a trianoni gyásznapról, s ennek praeambuluma megemlíti Istent, mint a történelem urát. Egy magyar törvényben ismét helyet kapott Isten, emelte ki. A felvilágosodás óta sokszor hallhattuk az ellenséges vélekedést, hogy Isten megteremtette ugyan a világot, de aztán sorsára hagyta, s közbenjárónk, Szűz Mária levette védelmező karjait népünkről. Most, hogy ez a szép kegyhely újjáéled, felcsillan a remény: akár lelki motorja is lehet Veszprém egyházközségeinek majd, hogy megerősödjenek hitben, reményben, szeretetben, mutatott rá. Bizonyságot adva ezzel, hogy hazánk valóban Mária országa, még akkor is, ha ezt az elmúlt évtizedekben elhazudták előlünk. Majd rámutatott: nagyon sokat kell még munkálkodnunk, tennünk hazánk lelki megújulásáért, feltámadásáért. Arra kérte a zarándokokat, imádkozzanak a Szentlélekhez, adja meg azt a lelkületet mindenkinek, amely Máriát egész életében elkísérte, hogy Jézus Krisztust, egyszülött Szent Fiát lelkében végigkísérje az úton – a bölcsőtől a kereszthalálig, a szenvedések között és a dicsőségében is.
„Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária éretted. Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilletted…” – csendült fel a Mária-ének az egybegyűltek ajkán a szentáldozat végén, s végül közös könyörgéssel, a Lorettói litániával zárult a szertartás.

[Toldi Éva]

Szentmise a Rab Mária forrásnál 2011

Rab Mária Híradó

- 9. szám (2015. április)

- II. évfolyam 4. szám (2011. május)

- I. évfolyam 2.szám (2010. augusztus)

- I. évfolyam 1.szám (2010. április)


Lisieux-i Szent Teréz erekjéje Magyarországon